egov.haui.edu.vn

Hệ thống quản lý hành chính điện tử - Egov - V3.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Hệ thống quản lý hành chính điện tử Tài khoản Mật khẩu Ghi nhớ đăng nhập Điện thoại: (04)3 7655 121. Số máy lẻ: 7262 Email:egov@haui.edu.vn Đơn vị phát triển: Trung tâm Công nghệ thông tin


Look up information

Alexa stats for egov.haui.edu.vn

Compare this site to:

traffic alexa for egov.haui.edu.vn

Site Seo for egov.haui.edu.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : There are 1 images on this website and 1 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 4,289 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for egov.haui.edu.vn

Magestic Backlinks egov.haui.edu.vn

About egov.haui.edu.vn

Domain

egov.haui.edu.vn

MD5

afd2b68596292dd8f4dc760f5fd7a03c

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/8.0
IP Address 123.30.7.179
					
									Domain: haui.edu.vn 

Issue Date: 2005-11-29 00:00:00.0
Expired Date: 2018-11-29 00:00:00.0

Owner Name: Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
DNS: hcm-server1.vnn.vn - , vdc-hn01.vnn.vn -

, vdc-hn01.vnn.vn -
<head><title>Document Moved</title></head>
<body><h1>Object Moved</h1>This document may be found <a HREF="https://egov.haui.edu.vn/core">here</a></body>		

Cross link