pps.agu.edu.vn

PEDAGOGICAL PRACTICE SCHOOL

Skip to main content area Chào mừng bạn đến với website trường Phổ thông Thực hành Sư Phạm | Địa chỉ: Số 25 Võ Thị Sáu, Phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên - Tỉnh An Giang - Điện Thoại: 076.3.603 237 - Fax: 076.3.940 866 - Email: thsupham@agu.edu.vn ...


Look up information

Alexa stats for pps.agu.edu.vn

Compare this site to:

traffic alexa for pps.agu.edu.vn

Site Seo for pps.agu.edu.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 23 0 0 0
Image : There are 33 images on this website and 1 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 1 flash on this website.
Size : 127,908 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for pps.agu.edu.vn

Magestic Backlinks pps.agu.edu.vn

About pps.agu.edu.vn

Domain

pps.agu.edu.vn

MD5

eb5b38352e52d03ca48cf8da443c0fe6

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language PHP/5.3.3
Web server nginx
Javascript library jquery
IP Address 125.234.238.19
					
									Domain: agu.edu.vn 

Issue Date: 2002-07-23 00:00:00.0
Expired Date: 2019-07-23 00:00:00.0

Owner Name: Trường Đại học An Giang
DNS: dns1.agu.edu.vn - 125.234.238.2, dns2.agu.edu.vn - 125.234.238.3

u.vn - 125.2
0		

Cross link