sonatapaint.com.vn

CÔNG TY CP SƠN SONATA

Công ty sơn duy nhất tại Châu Á hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Sơn ONIP, Pháp. Nhà máy sơn đầu tiên đạt được chứng nhận Châu Âu NF Environment do tập đoàn AFNOR cấp. Hơn 300 trung tâm pha màu vi tính hiện đại trên toàn lãnh thổ Việt Nam.


Alexa stats for sonatapaint.com.vn

Compare this site to:

traffic alexa for sonatapaint.com.vn

Site Seo for sonatapaint.com.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 1 8 13 25
Image : There are 12 images on this website and 9 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 28,675 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : Yes

Magestic Backlinks for sonatapaint.com.vn

Magestic Backlinks sonatapaint.com.vn

About sonatapaint.com.vn

Domain

sonatapaint.com.vn

MD5

99a9d764781cfc91ad1c0f9eaff1e7a8

Keywords

sơn, sơn nhà, sonatex, onip, kingshield, isoplus, sơn ngoại thất, sơn nội thất, bột trét, sơn chống thấm, sơn lót, sơn chống nóng, sơn trang trí, sơn bảo vệ

Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Web server Microsoft-IIS/8.5
Javascript library jquery
IP Address 103.1.236.214
					
		
    User-agent: * 

	Sitemap: http://kinhdoanhson.com/sitemap.xml 

	Disallow: /aspnet_client/ 

	Disallow: /bin/ 

	Disallow: /cPanel/ 

	Disallow: /Logfiles/ 

	Disallow: /UIs/		

Cross link