draugiem.lv

draugiem.lv

Draugiem.lv ir Latvijas pirmā un populārākā pašmāju sociālā tīkla vietne. Reģistrējies, veido draudzīgas saites un izmanto citas portāla sniegtās iespējas.


Alexa stats for draugiem.lv

Compare this site to:

traffic alexa for draugiem.lv

Site Seo for draugiem.lv

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 0 0 0
Image : There are 1 images on this website and 0 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 14,580 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for draugiem.lv

Magestic Backlinks draugiem.lv

About draugiem.lv

Domain

draugiem.lv

MD5

c1017b56de3d6619c4d007f14e9fae89

Google Analytic UA-Compatible
Google Adsense ca-pub-7602985072722221
Charset UTF-8
Page Speed Check now
Web server nginx
IP Address 213.175.75.2
					
								
		
User-agent: *
Disallow: /user/*
Disallow: /invitations/*
Disallow: /development/*
Disallow: /*click.php
Disallow: /say/ext/*.php
Disallow: /business/ext/*
Disallow: /okeanija_ad/*

#Adsense crawler
User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:		

Cross link