vnpt.vn

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên đầu tư & kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông: thuê bao điện thoại + Internt + truyền hình.v.v.v cho ‎Cá nhân & Doanh nghiệp


Alexa stats for vnpt.vn

Compare this site to:

traffic alexa for vnpt.vn

Site Seo for vnpt.vn

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
2 1 10 12 1
Image : There are 92 images on this website and 69 images have alt attributes
Frame : There are 0 embed on this website.
Flash : There are 0 flash on this website.
Size : 69,906 characters
Meta Description : Yes
Meta Keyword : No

Magestic Backlinks for vnpt.vn

Magestic Backlinks vnpt.vn

About vnpt.vn

Domain

vnpt.vn

MD5

b1ac5943d523e6af5a86ade23afe76b5

Google Analytic UA-136957912-1
Charset UTF-8
Page Speed Check now
Programming Language ASP.NET
Javascript library jquery
IP Address 123.31.36.173
					
								
		
0		

Cross link